deelnamen aan de Technishow 2018 was een te onderschrijven succes, een beurs met de grootste bezoekersaantallen van de Benelux mist zijn effect niet. Voor veel bezoekers was ons product nieuw wat hun zeer geïnteresseerd maakten. Er zijn zelfs enkele verkoopovereenkomsten gesloten.