Producten

De unieke add-on die uw werklast verlicht

Will-Fill is een toestel dat ontzorgt. Periodieke taken zoals meten, vullen of hervullen, rapporteren en conditioneren worden door Will-Fill overgenomen. Doordat de onderdelen gekoppeld zijn aan een zeer performante besturingseenheid is Will-Fill in staat autonoom het vloeistofpeil en de vloeistofconditie te regelen en bij te sturen. Of u te alarmeren waar nodig.

Kenmerken Modellen
product-render
power icon Onderhoud
power icon Netheid
power icon Kwaliteit
power icon Productie
power icon Kost

Onderhoud

Controleren, meten en bijvullen van metaalbewerkingsvloeistof wordt met de installatie van Will-Fill verleden tijd. Door metingen te koppelen aan autonoom vullen of hervullen is Will-Fill in staat het emulsieniveau op peil te houden en dit volgens de eigen voorkeuren. Onbemand werken wordt nog gemakkelijker en de focus in het productieproces kan eindelijk worden verlegd. Maar er is meer: Will-Fill gebruikt levelsensoren die de interne controle-eenheid toelaten een normale machinetrend aan te leren. Bij afwijking hiervan wordt desgewenst een signaal uitgezonden en geen vulling georganiseerd.

Netheid

Gedaan met geurhinder, huidirritaties en lekkage. Doordat Will-Fill op verschillende grenswaarden kan ingesteld worden, kan het onderhoud van de machine ingepland worden voordat contaminatie of verontreiniging optreedt. Tijdens stilstand van de machine belucht Will-Fill bovendien het metaalbewerkingsvloeistofreservoir zodat geurhinder wordt voorkomen.

Kwaliteit

Will-Fill houdt de kwaliteit van de metaalbewerkingsvloeistof nauwlettend in de gaten. Moest er toch een afwijking zijn gaat het toestel hierover informeren zodat er geen erosievorming op de afgewerkte producten kan ontstaan. Doordat Will-Fill de emulsie in optimale conditie houdt zullen bewerkingsgereedschappen steeds de verwachte standtijden en condities halen. Het niet werken van een gereedschap kan dan worden toegewezen aan andere zaken dan de verkeerde samenstelling van metaalbewerkingsvloeistof.

Productie

Door het aanleren van de machinetrend kan Will-Fill een bijvulling organiseren ver boven de benodigde minimumhoeveelheid metaalbewerkingsvloeistof. Dit zorgt voor kleinere temperatuurschokken bij het vullen en de productuitval wordt hierdoor beperkt. De installatie van Will-Fill is dus een garantie voor een optimale productie-output.

Kost

Will-Fill implementeert “activity-based costing”. Anders gezegd: met Will-Fill worden de overheadkosten van water en olie overzichtelijker doordat deze toewijsbaar zijn aan een welbepaald deel van de productie. Door grote warmteafgifte of veel uitsleep kan er bovendien een verkeerde samenstelling van de metaalbewerkingsvloeistof ontstaan, waardoor het bijvullen met vaste verhoudingen gevaarlijk maar ook duur wordt. Will-Fill is in staat om variabele samenstellingen in te zetten en zo kosten te besparen.

Verschillende uitvoeringen

Will-Fill bestaat in verschillende uitvoeringen, aangepast aan ieder metaalbewerkingsvloeistofsysteem. De monsternames van het toestel moeten kunnen gebeuren binnen grote koelvloeistofniveauverschillen. Zo kan het model D120 een niveauschommeling van 120 mm waarnemen en de D520 één van 520 mm. Verder moet de onderbouw van Will-Fill steeds 50 à 70 mm onder water staan.

Plug-and-play  Technische data

placeholder

product-render

Kenmerken

  • Will-Fill werkt met elk type van metaalbewerkingsvloeistof en waterdruk.
  • Het toestel vult en hervult automatisch volgens de opgegeven vloeistofparameters.
  • Will-Fill kallibreert de sensoren> met de aangesloten metaalbewerkingsvloeistof en watervoorziening.
  • Tot zeven waarden voor de metaalbewerkingsvloeistof worden gemeten en gerapporteerd.
  • Een online dashboard zorgt voor offside monitoring.
  • Het verbruik van metaalbewerkingsemulsie en water worden geregistreerd wat een nauwkeurige kostencontrole mogelijk maakt.
  • De grenswaarden voor het plannen van een onderhoud kunnen worden ingesteld, zodat men de contaminatie van de metaalbewerkingsvloeistof voor blijft.
  • Door het kennen van de vloeistoftrend detecteert Will-Fill een abnormaal koelvloeistofniveau dat kan wijzen op een defect of een lekkage van de aangesloten machine.
  • E-mail meldingen van elk event.
  • Het toestel beschikt over een PID-regelaar die autonoom inregelen toelaat.

Veelgestelde vragen

Plug and play

Will-Fill is vlot integreerbaar met een bestaande of nieuwe installatie. Will-Fill kan opgestart worden in een lege of halfvolle metaalbewerkingsvloeistofcontainer. De ronde opening van 140 mm volstaat. Ook de bovenbouw van Will-Fill heeft een klein volume van 200 x 200 x 500 mm (LBH) waardoor het toestel makkelijk is in te passen. Verder is er een wizard die begeleidt bij de opstart van het toestel zodat er geen settings vergeten worden voor een perfecte werking.