MISSIE

Wat ons drijft bij Will-Fill

Will-Fill levert metaalbewerkingsmachines een unieke add-on die de werklast van de operator verlicht en de ecologische voetafdruk van de productie verlaagt. De volautomatische controle-eenheid bewaakt de kwaliteit van de koelvloeistof. het optimale vloeistofpeil wordt behouden door geautomatiseerde vulprocessen gekoppeld aan elektronische metingen ingesteld volgens elke specifieke behoefte. Wanneer de kwaiteit vande metaalbewerkingsvloeistof verandert kan Will-Fill deze aanpassen of een melding sturen waneer actie nodig is.

 

Industrie 4.0 Jobs
product-render

Onze geschiedenis

Bij veel fijnmechanische werkplaatsen ligt de klemtoon op het productieproces waardoor het controleren van de emulsie op het achterplan raakt. Net daar loopt het dan mis. Onbemand produceren wordt onmogelijk doordat na enige tijd het emulsieniveau weg is. Gereedschappen halen de standtijden niet door een foute concentratie. Productafwijkingen treden op na veel te grote bijvullingen met koude emulsie. Na een weekend stilstand zorgt de emulsie voor geurhinder…

Will-Fill werd ontwikkeld in een klein machinefabriek dat goede inzichten heeft op het gebied van automatisatie en taakregistratie. Hierdoor werd het gemis van een degelijk toestel voor emulsiecontrole zeer zichtbaar. Will-Fill is dus in de eerste plaats ontstaan uit eigen noodzaak.

Jobs

Will-Fill is gebouwd door een team van ingenieurs-ondernemers, waarbij ieder teamlid een grote verantwoordelijkheid draagt binnen zijn of haar domein. Ben je leergierig, heb je doorzettingsvermogen en wil je het verschil maken
Solliciteer spontaan via jobs@will-fill.com.

Industrie 4.0

Smart factories of slimme fabrieken, sommigen spreken over een vierde industriële revolutie. In de fabrieken van de toekomst worden routinetaken overgenomen door slimme automatisaties, zodat de creatieve taken (en ook de leukste taken!) ten volle kunnen worden uitgevoerd door de mens. Hoe helpt Will-Fill hierbij? Het toestel is opgebouwd rond vier routines: vullen, meten, rapporteren en conditioneren. Deze repetitieve taken neemt Will-Fill dan ook over van het personeel binnen een organisatie.

M2M

Bij Will-Fill stopt het verhaal niet aan de fabrieksmuur. Doordat Will-Fill voorzien is van machine-to-machine technologie kan de service naar een hoger niveau worden gebracht. Informatie uit terugkerende statuscontroles en noodzakelijke interventies staat toe meetrapporten te genereren die voor de klant of betrokken partij gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit vertaalt zich dan verder in firmware updates zodat de metingen nog beter verlopen en nog meer functies voor de klant beschikbaar worden.

Veel gestelde vragen

Will-Fill moet even lang of langer zijn als de staatpomp met de kortste onderbouwlengte in het metaalbewerkingsvloeistofreservoir.
1. Bij normaal bijvulpunt van uw instalatie 2. In de buurt van de Niveau meter die uw machine doet melden dat er geen emulsie meer is. 3. Daar waar de emulsie terug naar het productieproces vertrekt Bij een correct Will-Fill instalatie punt komen 2 van de 3 opgesomde punten overeen
Ja, Will-Fill heeft een opstartwizard en loodst u door de belangrijkste vragen.
Neen, Will-Fill kan bij een laag vloeistofpijl geïnstalleerd worden.
Neen, parameters zoals de waterdruk, de aanzuiglengte, de temperatuur en de viscociteit kunnen het benodigde mengsel aanzienlijk beïnvloeden. Daardoor is er bij Will-Fill geen mechanische connectie tussen de invoer van het concentraat en de waterinvoer.
De aanzuigzift aan de onderzijde van de unit en de aanzuigkorf van de emulsie dient met regelmaat gereinigd te worden. Andere componenten geven aan wanneer onderhoud nodig is.
De pH-sensor dient met regelmaat afgesteld te worden. De unit geeft dit aan wanneer actie nodig is en bezit een kleine wizard om u te begeleiden.
Will-fill geeft u een visuele indicatie zodat bij passage een snelle conclusie van de werking kan gemaakt worden.
Hoewel er bij Will-Fill geen mechanische connectie tussen de invoer van het concentraat en de waterinvoer bestaat heeft het toestel wel steeds waterdruk nodig zodat de autonome werking ervan veilig kan worden gesteld.
Neen, Will-Fill kan zelf het concentraat aanzuigen.
Neen, Will-Fill is geprogrammeerd met een PID-regelaar zodat deze in staat is zichzelf steeds te reguleren en bij te sturen.
Neen, aanzuiglengtes veranderen, emulsie volumes vernaderen door achtergebleven spanen, viscositeit veranderd door temperatuur,…
U kan Will-Fill een melding laten uitsturen wanneer de container bijna leeg is. Will-Fill zal ook alarmeren als er voor een hervulling niet genoeg emulsie aan boord is.
Ja, maar dit dient steeds nader bekenen te worden.
Van zodra er in het proces met emulsie gewerkt wordt kan Will-Fill ingezet worden.
Will-fill heeft een mechanische mix-unit die ervoor zorgt dat de ingebrachte vloeistoffen (water en/ of emulsieconcentraat) steeds gemixt wordt met de reeds aanwezige emulsie.
Ja, will-fill engineers kunnen de gewenste interfaces programeren